VÄRVNINGSKAMPANJ

Poster till HBKs styrelse 2020

För att få en livskraftig förening är det viktigt att alla medlemmar engagerar sig i nomineringar och i valet av styrelse. Poster som ska tillsättas är:  

  • Ordförande
  • Kassör
  • Sekreterare
  • En suppleant.

Både sittande kassör och sekreterare har avböjt omval. Om du vill nominera/föreslå någon eller om du själv är intresserad av att kandidera till styrelsen, är du välkommen skicka den informationen till valberedningen. Man utses på 1 eller 2 år. Vi tar emot nomineringar där personen är tillfrågad och har accepterat nominering. Namn, mobil samt e-post. Skicka nomineringar till yvonne@agilitydomaren.se

Vi ser fram emot nomineringar på samtliga tillgängliga uppdrag!

 Med vänlig hälsning Yvonne Ahlin Tel 070-7366061 (sammankallande), Anna Disenmark 073-5101913 och Åsa Olsson Wahlberg.

Share