Information från styrelsen

Klubbens bankgiro: 598-4547 Klubbens Swish: 123 363 5000
styrelsen@haverobk.se

Protokoll och information från styrelsen i form av pdf-filer att ladda ned hittar du i menyn under  Klubben / Styrelsen och utskott / Information från styrelsen

Senaste info/protokollet:  


Kallelse till årsmöte


Årsmötet kommer genomföras digitalt. Om det inte kommer nya råd från Folkhälsomyndigheten och SKK/SBK.
Mötet är den 21/2 kl 15.00

Vid intresse för att deltaga måste det föranmälas senast 16/2 till styrelsen@haverobk.se Uppge aktiv mail adress.

Det system som kommer att användas är Teams.


Valberedningens förslag till val av styrelse på Häverö BK 2021

Nu har valberedningen lämnat över förslaget till styrelsen enligt de nya stadgarna för valberedningens arbete.

Den fortsatta beredningsprocessen

I samband med de nya normalstadgarna infördes 1 juli i år, ändrades sättet som valberedningen ska jobba på. Den 15 november året före valet ska hållas presenterar valberedningen sitt förslag till ny styrelse.

De nya normalstadgarna stipulerar hur processen ska gå vidare.

Dags att nominera och reagera på valberedningens förslag!

Som medlem kan du nominera ytterligare kandidater till val vid årsmötet. Förslaget som sänds till styrelsen för Häverö BK skall innehålla följande information:

  1. Vilken funktion som avses
  2. Namn
  3. En kort presentation av den nominerade personen
  4. Information att den föreslagne personen är tillfrågad och vill kandidera

Förslag ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 december på adress: styrelsen@haverobk.se

Därefter är nomineringen avslutad.

Styrelsen ska, senast en vecka efter avslutad nominering delge valberedningen en lista över samtliga inkomna förslag.


Uppdaterad: 4 januari.

Brukshundklubben följer SKK och Folkhälsomyndigheternas riktlinjer.

Brukshundklubbens verksamhet
Hur vi får bedriva verksamhet i Brukshundklubbarna styrs av SKK. Ta del av mer information och eventuella uppdateringar på SKK:s hemsida.

Det här gäller i SKK-organisationen till och med 31 januari 2021
All verksamhet inom SKK-organisationen som samlar fler än åtta personer ställs in. I antalet åtta ska även funktionärer räknas in.

Verksamhet inomhus ska inte genomföras.

Verksamhet utomhus som inte samlar fler än åtta personer kan fortfarande genomföras men med stor hänsyn till de gällande allmänna råden från Folkhälsomyndigheten.

Ta del av FHM:s föreskrifter


Riktlinjer corona

Här nedan hittar du mer information:

Folkhälsomyndigheten riktlinjer
Brukshundklubbens riktlinjer gällande coronapandemin
Svenska Kennelklubbens åtgärder mot covid-19
Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)


Share