Tillägg till Regler för Bruksprov

Här hittar du :”Tillägg till Regler för Bruksprov”.

Ett nytt dokument, med resonemang och förklarade texter till Regler för Bruksprov, ligger på hemsidan.
Utgångspunkten har varit Regelguiden, ett klassiskt dokument som följt oss i över 30 år. Det som har gjorts är att texten har strukturerats om och moderniserats, en del föråldrade anvisningar har tagits bort, tolkningar har finjusterats och en del resonemang har tillkommit.

Denna information hittar du även under sidan: haverobk.se/bruks/

Share