Medlemsenkät sammanfattning

 enkat
Kommer ni ihåg att det tidigare i år gick ut en enkät?
Enkätens frågor handlade om er åsikt om brukshundklubben!  Här kommer en sammanställning.
Tack alla som valde att svara, vi hoppas att med hjälp av dessa svar kunna utveckla vår klubb till
att bli ännu bättre i framtiden.
 För att komma till sammanfattningen:  Enkätsvar sammanfattning>>>

 

Share