Policy för hundhållning och vår relation till hunden

”Svenska Brukshundklubbens medlemmar ska genom sitt agerande ge en positiv bild av vår organisation, samt vårt sätt att umgås med och utbilda våra hundar” (Citat ur SBKs nya dressyrpolicy).

Så här kan man uttrycka samma sak…

På Häverö Brukshundklubb SKA all träning och samvaro med våra hundar ske på ett sådant sätt att hundens tillit till oss aldrig ska kunna ifrågasättas. Att använda hårda tag och skrika på hunden i affekt får INTE förekomma på vår klubb vare sig under träning eller i uppfostringssyfte. Våld mot hundar är förbjudet och ska anmälas!

Dressyrpolicyn diskuterades på Uppsaladistriktets (som vi tillhör) möte där HBK deltog. Det är klubbarnas skyldighet att informera alla medlemmar.

Det är det vi gör nu » SBK´s policy för hundhållning och vår relation till hunden vid uppfostran, utbildning och träning

Vi förespråkar belöningsprincipen vid inlärning i all vår träning.  Läs mer »

14-11-21 /Styrelsen

Share