Styrelse och utskott

Styrelse Häverö BK 2020

styrelsen@haverobk.se


Ordförande
Kjell Pettersson
kjell@agilitydomaren.se
070-4914717

Vice ordförande
Ingrid Andersson
ingrid.massum@gmail.com
070-9320104


Sekreterare
Åsa Olsson

Kassör
Maj Stor
maj.stor@hotmail.se


Ledamot:
Malin Lemoine

Suppleant:
Eva Jansson


Suppleant:
Christel Werner
christel.werner@telia.com


Valberedning:

Sammankallande:
Yvonne Ahlin
yvonne@agilitydomaren.se
070-736 60 61


Anna Disenmark
disenmarkhbk@yahoo.com
073-51019 13


Birgitta Melin
birgittame@gmail.com
073-044 28 66


Utskott

Utbildning utbildning@haverobk.se

Ingrid Andersson           
070-93 20 104

Birgitta Melin                
 073-044 28 66

Sektorer. tavling@haverobk.se

Tjänstehund:
Ulf Domeij
070-583 62 93

Drag:

Bruks:
Svante Uneskog
uneskog50@msn.com
070-248 28 24


Lydnad:  

Ylva Kjällander
   070-750 43 30

Iris Kristinsdottir
073-838 16 64


Agility:  

Yvonne Ahlin
yvonne@agilitydomaren.se
070-736 60 61

Lotta Bjökvall, Margareta Lickhammar

Rallylydnad:

Anna Carin Carlberg
carlberg2010@live.se

NoseWork/Specialsök:

Birgitta Melin  
073-044 28 66

Funktioner:

Hemsidan och PR:
Anna Disenmark
disenmarkhbk@yahoo.com
073-51019 13               


Köket: 
Christel Werner                     
070-391 25 62


Anläggning: 
Börje Åkerström
akerstomimarkdal@telia.com          


Klubbshop:             
Inger Ekström
inger.ina@telia.com


Studiefrämjandet:
Ingrid Andersson    
070-93 20 104


Distriktsombud: 
Ingrid Andersson 
070-93 20 104


Suppleant:
Kjell Pettersson 
070-491 47 17


Nyckelansvarig
Eva Jansson


MH, Utställning och ungdom är vakanta. Är du sugen att driva någon av sektorerna är du välkommen att höra av dig till styrelsen.


 

hund
Gå kurs med din hund
Share