Träna- tävla -trivs med agility

Datum/tid
onsdag 13 juni 2018
19:00 - 21:30

Detaljer/Kontaktperson

Tillfälle 1. Kontaktfältshinder

Vi går igen om olika sätt att träna kontaktfält och var och en får i uppgift att göra en plan för sin kontaktfältsträning. Vi tränar och sammanfattar för fortsatt arbete. Uppföljning på detta sker vid sista tillfället. Då planen ska revideras och anpassas till den fortsatta träningen.


Plats
Agilityplanen


Share