Träna- tävla- trivs med Agility

Datum/tid
onsdag 22 augusti 2018
00:00

Detaljer/Kontaktperson

Tillfälle 4. Hur långt har jag kommit?

Vi tittar på hur långt vi kommit med kontaktfältsträningen, och hur vi ska lägga upp fortsatt träning. Handling och handlingsstrategier, hur ser framtida träning ut. Deltagarna väljer banor/ övningar eller annat som känns nyttigt att träna på.


Plats
Agilityplanen


Share