Träna- tävla- trivs med Agility

Datum/tid
onsdag 15 augusti 2018
19:00 - 21:30

Detaljer/Kontaktperson

Tillfälle 3. Banor, banvandring, strategi för att minnas banan. Vi analyserar banor som vi sedan skall köra. Vi tittar på strategier för att minnas banan, och hur planerar jag min handling på banvandringen för att kunna följa min plan i verkligheten.


Plats
Agilityplanen


Share