Mentalbeskrivning

Foto: Ulla Barvefjord

I Mentalbeskrivning Hund, får hunden uppleva olika situationer och även reagera på dem. Det hunden då gör beskrivs i ett protokoll, den betygsätts inte.
Vilka reaktioner och agerande ifrån hunden som är mer eller mindre önskvärda, är lite olika ifrån ras till ras, eftersom lite olika egenskaper eftersträvas inom olika raser.
Protokollet sammanställs i olika diagram och allt kan ses på SKK´s Avelsdatasida.
Utskottsansvarig: Vakant
Tyvärr kan vi inte längre göra några MH´s då sektorn har upphört och vår MH-bana förfallit, men om du vill veta mer kan du kontakta SBK och SKK via länkarna nedan.
SBK´s information om MH
SKK´s information om BPH

 

Utskottsansvarig: vakant

Share