Drag

Att använda hundar för drag har gamla anor. Hundar har i delar av världen haft stor betydelse för transport av människor i varor t.ex. på Grönland, i Sibirien och i Alaska.

Det ligger i människans natur att mäta sig med varandra och tävlingar med draghundar uppstod. Under guldruschen i Alaska var draghundstävlingar mycket populära och har sedan blivit kvar som en del av samhällskulturen där.

två drag hundar i ett snöigt landskap.

I Norden har draghundar framför allt använts som en fritidsverksamhet för att komma ut i naturen med hundar som drar släde eller pulka.

I Sverige och andra länder med snösäkra vintrar har det utvecklats som en del av äventyrsturismen, att köra eller åka hundspann. Samtidigt har en tävlingsverksamhet uppstått som med tiden kommit att organiserats som annan idrottsverksamhet med nationella förbund som tillsammans skapat övergripande internationella organisationer. Draghundssporten har genomgått en snabb utveckling till en modern idrott.

 

Man tävlar i tre olika stilar i drag:

Slädhundstil

I slädhundstil kör föraren en släde som hundarna drar. Hundarna är spända i lösa linor och styrs med kommando från föraren. Tävlingsklasserna i slädhundsstil indelas beroende på hundantal och distans.

Nordisk stil

I nordisk stil drar hunden föraren som åker efter på skidor med en lina till hunden (linkörning). Ibland dras dessutom en pulka med last (pulkastil). Det finns även klasser med fler än en hund, i linkörning max 2 hundar och i pulkastil upp till 4 hundar.

Barmark

 I barkmarksstil springa, cykla med en hund, sparkcykel (kickbike) med 1-2 hundar eller köra vagn med upp till 8 hundar. Just barmarksstilen har växt stort i Sverige!

Draghundsporten i Sverige organiseras av Svenska Draghundsportförbundet SDSF som är medlem i Riksidrottsförbundet och därmed är en del av idrottsrörelsen.

 

Dragträningar samordnas via Facebook sidan ”drag på häverö bk”

utskottsansvarig:

Share