Förslag till styrelse 2018

Valberedningen har satt igång sitt arbete med att ta fram förslag till styrelse 2018.Vill du föreslå personer till styrelseuppdrag eller till valberedningen går det bra att kontakta Eva Lind 073-091 70 85,  som är sammankallande för valberedningen. Personer du föreslår skall vara tillfrågade så vi vet att intresse finns.

 

 

Share