30 000:- till Häverö Bk 2011

Roslagens Sparbank har beviljat Häverö Bk ett stipendium på 30 000 kronor.

Klubben ansökte om pengar till en ny gräsklippare och Roslagens Sparbank beviljade ansökan.

Onsdagen den 15 juni 2011 fanns följande personer på plats för att motta stipendiet: Börje Åkerström, Bosse Ekström, HBKs ordf. Lasse Brohlén och Agneta Genberg. Från Roslagens Sparbank fanns Jan Zetterman och stiftelsens v.ordf. Tomas Ackelman på plats.

Share