Styrelse och utskott

Styrelse 2018


Ordförande:           Kjell Pettersson             070-491 47 17

Vice ordförande:   Pernilla Teurnberg         070-282 03 44

Sekreterare:           Inger Ekström               070-050 59 78

Kassör:                  Anita Östling                  070-311 20 76

Ledamot:               Catrin Liljefors                073-508 88 57

Suppleant:             Christel Werner

Suppleant:             Malin Le Moine              070-370 33 29

Utskott


Utbildning

Ingrid Andersson            070-932 01 04

Birgitta Melin                  073-044 28 66


Utställning


Marie Wiggedal              070-681 56 82

Anette Rönnberg            070-308 90 13

 Sektorer


Bruks: (Sök, Spår)     Svante Uneskog        070-248 28 24

Lydnad:                      Ylva Kjällander           070-750 43 30

                                     Iris Kristinsdottir         073-838 16 64

Agility:                        Ingrid Andersson        070-932 01 04

Rallylydnad:              Anna Carin Carlberg

Tjänstehundrep:        Ulf Domeij                   070-583 62 93

NoseWork/Specialsök:   Birgitta Melin          073-044 28 66

Drag:                         Vaknat

Ungdom:                    vaknat

MH:                             vakant

 

Funktioner


Hemsidan:                 Anna Disenmark         073-510 19 13

PR:                             Anna Disenmark         073-510 19 13

Köket:                       Christel Werner            070-391 25 62

Anläggning:             Börje Åkerström

Klubbshop:              Maud Matson

Studiefrämjandet:   Susanne Andersson       0730-25 50 25

Distriktsombud:      Kjell Pettersson              070- 491 47 17

Pernilla Teurnberg


Valberedning


Smk.                    Ingrid Andersson

                        Susanne Andersson                 0730-25 50 25

                        Anna Disenmark                       073- 5101913

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share