Styrelse och utskott

Styrelse Häverö BK 2019

Ordförande:

Kjell Pettersson 070-491 47 17

Vice ordförande:

Ingrid Andersson 070-932 01 04

Sekreterare:

 Inger Ekström 070-050 5978

Ledamot:

Malin Lemoine

Suppleant:            

2. Eva Jansson

Kassör:

  Anita Östling 070-311 2076     

Suppleant:            

Christel Werner


Valberedning

Sammankallande: Yvonne Ahlin

Anna Disenmark 073-51019 13

Åsa Olsson


Utskott

Utbildning

Ingrid Andersson            070-932 01 04

Birgitta Melin                  073-044 28 66


Utställning

Marie Wiggedal              070-681 56 82

Anette Rönnberg            070-308 90 13


 Sektorer

Bruks: (Sök, Spår)     Svante Uneskog        070-248 28 24

Lydnad:                      Ylva Kjällander           070-750 43 30

                                     Iris Kristinsdottir         073-838 16 64

Agility:                        Ingrid Andersson        070-932 01 04

Rallylydnad:             Anna Carin Carlberg

Tjänstehundrep:        Ulf Domeij                   070-583 62 93

NoseWork/Specialsök:   Birgitta Melin          073-044 28 66

Drag:                        Nina Andersson

Ungdom:                    vaknat

MH:                             vakant


Funktioner

Hemsidan:                 Anna Disenmark         073-510 19 13

PR:                             Anna Disenmark         073-510 19 13

Köket:                       Christel Werner            070-391 25 62

Anläggning:             Börje Åkerström

Klubbshop:              Maud Matson

Studiefrämjandet:   Susanne Andersson       0730-25 50 25

Distriktsombud:      Ingrid Andersson   070-932 01 04           

Suppleant: Kjell Pettersson 070- 491 47 17

 

 

Share