Om medlemskap

Som medlem får du:

  • ett stort utbud av kurser
  • tillgång till klubbens anläggning att träna på
  • möjlighet att delta i tävlingar – även hos andra klubbar
  • en kollektiv olycksfallsförsäkring om något händer dig
  • möjlighet att utbilda din hund till försvarsmakthund
  • möjlighet att utbilda dig själv till instruktör och leda kurser
  • möjlighet att utbilda dig till tävlingsledare eller domare
  • tillgång till vår fina klubbstuga
  • många vänner med samma intresse som du
  • SBKs tidning Brukshunden

Det finns olika former av medlemskap:

Helbetalande medlem – årsavgift 2018: 550 kronor (avgiften består av en central avgift till SBK på 400 kr och en lokal avgift till HBK på 150 kr). Då blir man huvudmedlem i Häverö Brukshundklubb.

Delbetalande medlem – Årsavgift 2018: 150 kronor. Då är man huvudmedlem i annan brukshundklubb eller i någon av rasklubbarna som SBK har avelsansvar för. Se vilka de är här.

Familjemedlem – Årsavgift 2018: 550 kronor för en av familjemedlemmarna, resten betalar 130 kr/person. OBS Krav att alla är folkbokförda på samma adress

Ungdomsmedlem. Alla mellan 7 och 25 år kan bli medlemmar i Sveriges Hundungdom, som är Svenska Kennelklubbens ungdomsförbund. Ungdomar tjänar väldigt mycket på att vara medlemmar där. Läs om det på deras sida om medlemskap.

Hur blir man medlem?

Helbetalande, delbetalande och familjemedlemmar sätter in gällande summa på Häverö Brukshundklubbs bankgiro 598-4547. Skriv namn och personnummer och att summan avser medlemskap.

Ungdomsmedlemmarna måste betala till Sveriges Hundungdom.

I båda fallen gäller rullande medlemskap, d v s man är medlem ett år från det datum man betalar medlemsavgift.

Hur får jag ett medlemskort?

Sveriges Hundungdom säger på sin hemsida att korten skickas i brev till medlemmarna.

För medlemmar i SBK gäller att man får skriva ut sitt medlemskort själv från SBKs hemsida. Det går till så här:

När du har betalat din medlemsavgift till vårt bankgiro 598-4547, får du inom några dagar ett välkomstbrev från oss. I det brevet står ditt medlemsnummer.

Sedan går du in på SBKs hemsida

Där klickar du på ”medlem” och sedan på ”mina sidor”. Då får du anvisningar hur du ska göra för att skriva ut ditt medlemskort.

Har du inte tillgång till någon dator, tar du bara kontakt med någon i styrelsen, så hjälper vi dig att få ditt medlemskort.

Försäkringar

Medlemmar i Häverö Brukshundklubb har en kollektiv försäkring vid SBK. Den gäller vid olycksfall i samband med verksamhet inom klubben. Försäkringen omfattar bara människor. Din hund ska du helst ha försäkrad i ett djurförsäkringsbolag.

Välkommen till oss i Häverö Brukshundklubb!

Share