Om medlemskap

Som medlem får du:

  • ett stort utbud av kurser
  • tillgång till klubbens anläggning att träna på
  • möjlighet att delta i tävlingar – även hos andra klubbar
  • en kollektiv olycksfallsförsäkring om något händer dig
  • möjlighet att utbilda din hund till försvarsmakthund
  • möjlighet att utbilda dig själv till instruktör och leda kurser
  • möjlighet att utbilda dig till tävlingsledare eller domare
  • tillgång till vår fina klubbstuga
  • många vänner med samma intresse som du
  • SBKs tidning Brukshunden

När du klickar på knappen kommer du att skickas till brukshundklubbens hemsida där du kan bli medlem hos oss som ordinarie medlem. Gäller det övriga typer av medlemskap kontakta oss via webmaster@haverobk.se

Det finns olika former av medlemskap:

Teckna medlemskap i Brukshundklubben

Ordinarie medlemskap

Ordinarie medlem betalar förbundsavgift (400 kr) och lokal avgift (150 kr). Du kan vara ordinarie medlem i flera klubbar. Då betalar du bara en förbundsavgift, men lokal avgift till varje klubb som du är medlem i. Så är du ordinarie medlem hos oss är totalsumman 550kr.

Gå till anmälningsformuläret »  Ditt medlemskap registreras när medlemsavgiften är inbetald.

Rullande medlemskap, d v s man är medlem ett år från det datum man betalar medlemsavgift.

Familjemedlemskap

Familjemedlem betalar endast lokal avgift (150 kr 2020). Förutsättningen är att någon i din familj, i samma hushåll (samma adress), redan är ordinarie medlem och att du blir medlem i samma klubb eller klubbar. (I medlemskapet ingår inte tidningen Brukshunden. Den skickas bara till den ordinarie medlemmen). För att bli medlem som familjemedlemskap kontakta oss: webmaster@haverobk.se

Rullande medlemskap, d v s man är medlem ett år från det datum man betalar medlemsavgift.

Ungdomsmedlemskap

Ungdomsmedlem är 6-25 år. Gå med i Sveriges Hundungdom (SHU) och välj Svenska Brukshundklubben som specialklubb. Då blir du medlem i båda klubbarna till priset för en. Du får båda tidningarna Brukshunden och Hundsport och får ta del av båda klubbarnas aktiviteter. Samma år som du fyller 26 år kan du välja att fortsätta ditt medlemskap i Brukshundklubben. Läs mer och bli medlem på www.shu.se.

Rullande medlemskap, d v s man är medlem ett år från det datum man betalar medlemsavgift.

Hedersmedlem (hedersledamot)

Klubbar, distrikt och förbund kan utse hedersmedlemmar. Detta kan göras för personer som på ett förtjänstfullt sätt har främjat klubbens syften. Medlemskapet är jämställt med ordinarie medlemskap och aktuell instans står för hela medlemskapet. Hedersmedlem är en medlemskategori men också en titel. Läs mer här om hedersmedlem.

Försäkringar

Medlemmar i Häverö Brukshundklubb har en kollektiv försäkring vid SBK. Den gäller vid olycksfall i samband med verksamhet inom klubben. Försäkringen omfattar bara människor. Din hund ska du helst ha försäkrad i ett djurförsäkringsbolag.

Välkommen till oss i Häverö Brukshundklubb!

Share