Om medlemskap

Som medlem får du:

  • ett stort utbud av kurser
  • tillgång till klubbens anläggning att träna på
  • möjlighet att delta i tävlingar – även hos andra klubbar
  • en kollektiv olycksfallsförsäkring om något händer dig
  • möjlighet att utbilda din hund till försvarsmakthund
  • möjlighet att utbilda dig själv till instruktör och leda kurser
  • möjlighet att utbilda dig till tävlingsledare eller domare
  • tillgång till vår fina klubbstuga
  • många vänner med samma intresse som du
  • SBKs tidning Brukshunden

Det finns olika former av medlemskap:

Ordinarie medlemskap


Ordinarie medlem betalar förbundsavgift (400 kr) och lokal avgift (150 kr). Du kan vara ordinarie medlem i flera klubbar. Då betalar du bara en förbundsavgift, men lokal avgift till varje klubb som du är medlem i. Så är du ordinarie medlem hos oss är totalsumman 550kr.

Familjemedlemskap


Familjemedlem betalar endast lokal avgift (150 kr 2020). Förutsättningen är att någon i din familj, i samma hushåll (samma adress), redan är ordinarie medlem och att du blir medlem i samma klubb eller klubbar. (I medlemskapet ingår inte tidningen Brukshunden. Den skickas bara till den ordinarie medlemmen).

Ungdomsmedlemskap


Ungdomsmedlem är 6-25 år. Gå med i Sveriges Hundungdom (SHU) och välj Svenska Brukshundklubben som specialklubb. Då blir du medlem i båda klubbarna till priset för en. Du får båda tidningarna Brukshunden och Hundsport och får ta del av båda klubbarnas aktiviteter. Samma år som du fyller 26 år kan du välja att fortsätta ditt medlemskap i Brukshundklubben. Läs mer på www.shu.se.

Hedersmedlem (hedersledamot)


Klubbar, distrikt och förbund kan utse hedersmedlemmar. Detta kan göras för personer som på ett förtjänstfullt sätt har främjat klubbens syften. Medlemskapet är jämställt med ordinarie medlemskap och aktuell instans står för hela medlemskapet. Hedersmedlem är en medlemskategori men också en titel. Läs mer här om hedersmedlem.

Hur blir man medlem?

Helbetalande, delbetalande och familjemedlemmar sätter in gällande summa på Häverö Brukshundklubbs bankgiro 598-4547. Skriv namn och personnummer och att summan avser medlemskap.

Ungdomsmedlemmarna måste betala till Sveriges Hundungdom.

I båda fallen gäller rullande medlemskap, d v s man är medlem ett år från det datum man betalar medlemsavgift.

Hur får jag ett medlemskort?

Sveriges Hundungdom säger på sin hemsida att korten skickas i brev till medlemmarna.

För medlemmar i SBK gäller att man får skriva ut sitt medlemskort själv från SBKs hemsida. Det går till så här:

När du har betalat din medlemsavgift till vårt bankgiro 598-4547, får du inom några dagar ett välkomstbrev från oss. I det brevet står ditt medlemsnummer.

Sedan går du in på SBKs hemsida

Där klickar du på ”medlem” och sedan på ”mina sidor”. Då får du anvisningar hur du ska göra för att skriva ut ditt medlemskort.

Har du inte tillgång till någon dator, tar du bara kontakt med någon i styrelsen, så hjälper vi dig att få ditt medlemskort.

Försäkringar

Medlemmar i Häverö Brukshundklubb har en kollektiv försäkring vid SBK. Den gäller vid olycksfall i samband med verksamhet inom klubben. Försäkringen omfattar bara människor. Din hund ska du helst ha försäkrad i ett djurförsäkringsbolag.

Välkommen till oss i Häverö Brukshundklubb!

Share